Rodinné konstelace v solné jeskyni

 

 

    Lektorka : Hana Laichmanová /Syslová

 

Rodinné a systemické konstelace jsou psychoterapeutickou  a sebepoznávací metodou, která, pomocí zástupců, pomáhá dosažení větší životní harmonie

a osobní celistvosti

Tím. že se objasní události ( často dávné ) v rodu nebo v systému mající negativní vliv na kvalitu vašeho života, zbavíte se skrytých psychických vzorců a programů jednání. Otevřete se novým postojům a možnostem díky hlubokým prožitkům.                                                                                                                                                                                             

                                                       

                                                             

TERMÍNY NA ROK 2011

24. 9.  -  Židenice

15.10.  -  Orlí

5.11.    -  Židenice

3.12.    – Orlí           

 

ADRESA : A-KLUBY ČR, ROKYCANOVA 48, BRNO – ŽIDENICE

 

Nové prostory : Inhalační Solná jeskyně, Orlí 16, Brno 

-         díky hodně silnému působení budu využívat tyto prostory jednou za 2 měsíce

     

Cena za postavení konstelace:  1500,- Kč

Cena pro ostatní: 500,- Kč 

Sleva pro studenty, důchodce nebo sociálně slabé je možná po dohodě.

 

Přezůvky a svačinu s sebou.

 

Ověřte si, prosím, ve vaší rodině následující informace - a to nejméně 3 generace zpět :

 tragická úmrtí

 potraty, interrupce

 situace při vašem narození – jak probíhal porod, …

 násilné činy (zneužití, incest, …)

 tragické nehody 

 závislosti (alkohol, drogy)

 uvěznění či deportace během války

 zabrání majetku (za fašismu nebo komunismu)

 nucené přestěhování (odsun před nebo po válce)

 

další informace: Hana Laichmanová /Syslová/   tel. 777 551 849